تامین و توزیع خوراک خبرخوان خوراک اتم

 ۵۲۵۷ تن کود شیمیایی از پتروشیمی مرودشت تأمین و توزیع شد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ در سال ۱۳۹۸ با توجه به تأمین کود از مبادی، مقدار ۵۲۵۷…