تامین مواداولیه پتروشیمی و فولاد خوراک خبرخوان خوراک اتم

سرپرست وزارت صمت عنوان کرد که تقاضاها در حوزه مواد اولیه شفاف می‌شود. او در نشستی با معاونان وزارتخانه همچنین تاکید کرد که فرآیند تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد را مدیریت می‌‌‌کنیم.