تامین انرژی پایدا خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی باتاکید بر هم‌افزایی دانشی و اجرایی میان وزارت نیرو و صنعت پتروشیمی، گفت: در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی و اجرای طرح‌های جدید به دنبال تامین انرژی پایدار با همکاری وزارت نیرو هستیم.