بهای جهانی نفت خوراک خبرخوان خوراک اتم

افت بهای جهانی نفت خام تاکنون به کاهش محسوس نرخ در بازار مواد اولیه محصولات پتروشیمی منتهی شده است که خروجی آن افت انتظاری قیمت تمام‌شده تولیدات و ایجاد فضایی برای کاهش نرخ بود. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  با…