بخش خصوصی خوراک خبرخوان خوراک اتم

 امروز بیش از هر زمان دیگری نقش پتروشیمی‌ها به‌ویژه صنایع پایین‌دستی در تولید انواع محصولات مصرفی نمایان شده است و حمایت از بخش خصوصی که سکاندار صنایع پایین‌دستی در کشور هستند ضروری است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ سلام امینی…