بازار ارز ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

بازار ارز ایران همچنان روزهای پرنوسانی دارد. در میان مقصران این نوسان‌گیری حالا نام پتروشیمی‌ها هم بیش از پیش مطرح می‌شود. در همین زمینه برخی فعالان بازرگانی معتقدند که با نفوذ مدیران رانتی به پتروشیمی‌ها، برخی از آن‌ها به گروکشی ارزی روی آورده‌اند و دولت و بانک مرکزی هم قدرت کافی برای اجبار آن‌ها به تسویه ارز صادراتی ندارند. با این حال انجمن کارفرمایی پتروشیمی‌ها قویاً این موضوع را تکذیب و اعلام می‌کند که پتروشیمی‌ها بیشترین همکاری را با دولت و بانک مرکزی دارند.