ای کلان صنعتی کهگیلویه وبویراحمد خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی دهدشت به عنوان یکی از طرحهای کلان صنعتی کهگیلویه وبویراحمد که در مدت ۱۵ سال تنها ۱۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما با توجه و نگاه ویژه دولت سیزدهم ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی آن قد کشیده و درصد پیشرفت فیزیکی آن نزدیک به ۴۰ درصد رسیده و این رویا در مسیر واقعیت قرار گرفت.