اُفت قیمت خوراک خبرخوان خوراک اتم

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی روز گذشته افت داشتند، اگرچه برخی از کالاها هنوز هم افزایش قیمت محدودی دارند. کاهش نزدیک به ۲ درصدی بهای نیمایی ارز موجب شد یک تکانه مضاعف برای افت قیمت‌ها در بازار پتروشیمی ترسیم شود…