انتقال و توزیع برق وزارت نیرو خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق وزارت نیرو گفت: با توجه به ظرفیت ها و زیر ساخت های موجود در شرکت های پتروشیمی به ویژه تولید کنندگان یوتیلیتی، آمادگی داریم تا زمینه را برای استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر از سوی این شرکت ها تسهیل کنیم.