اقتصاد مقاومتی خوراک خبرخوان خوراک اتم

چهارمحال و بختیاری مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در طرح پتروشیمی لردگان و خانمیرزا اعلام آمادگی کرده است، این طرح نیازمند سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد تومان است…
اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که درپی مقاوم سازی، ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارامد موجود اقتصادی است. بند نوزدهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیمقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به شفاف سازی اقتصاد و…