افزایش سرمایه پترول خوراک خبرخوان خوراک اتم

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه و واگذاری ۹۹.۹۶ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری ‏مدبران اقتصاد دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده برگزار کرد.‏ به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در این مجامع که…
افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی…