اعضای هئیت مدیره خوراک خبرخوان خوراک اتم

مدیرعامل، رییس هیئت مدیره و یک عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پارس مشخص شدند. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  مسعود حسنی به عنوان مدیرعامل، سعید محبی فرد به عنوان رییس هیئت مدیره و مجتبی طاهری به عنوان عضو هیئت مدیره…