استان خراسان شمالی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی مهندس محسن نظام دوست ،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی، از حمل و توزیع ۲۱ هزار و ۷۴۱ تن کود اوره…