استان اردبیل خوراک خبرخوان خوراک اتم

رییس کل دادگستری اردبیل از صدور آرای قطعی متهمان پرونده تخلفات پتروشیمی خبر داد. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور آرای قطعی متهمان پرونده تخلفات پتروشیمی خبر داد. وی در این خصوص…