احداث اتیل بنزن و استایرن‌مونومر خوراک خبرخوان خوراک اتم

پس از آغاز عملیات اجرایی 10 طرح توسعه و زیست‌محیطی در پتروشیمی «تبریز» «تبریز»، با پیگیری «سیاوش درفشی» مدیرعامل این پتروشیمی، وزارت نفت موافقت‌نامه اصولی پروژه احداث اتیل بنزن و استایرن‌مونومر با ظرفیت تولید سالانه 220 هزار تن محصول بین مجتمعی و نهایی را صادر کرد.