اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری خوراک خبرخوان خوراک اتم

دهمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد تجلیل از برندهای مسئولیت پذیر و مشتری مدار CRM در سال مهار تورم و رشد تولید برگزار گردید؛ که طی آن شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان شرکت برتر رضایتمندی مشتری در این اجلاس معرفی گردید و از مهندس حیدرنیا مدیرعامل این شرکت تقدیر بعمل آمد.