اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: توافق شد که در ازای صادرات گاز؛ روزانه حدود ۳۰ هزار بشکه نفت‌خام فوق‌سنگین و ۷۰ هزار بشکه مازوت عراق تحویل ایران شود.
رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و فروش شرکت پلیمر آریاساسول در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: یک میلیون و ۱۹۱ هزار تن فروش محصول برای امسال برآورد شده که رکورد فروش ادوار این شرکت شکسته خواهد شد.