ابتلای کارگران پتروشیمی ارومیه به کرونا خوراک خبرخوان خوراک اتم

‌قانون توسعه صنایع پتروشیمی – مصوب ۲۰ تیر ۱۳۴۴ در مجلس بیست و یکم شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۴ در مجلس سنا. به تصویب رسید. ‌بر اساس ماده یک این قانون، به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛قانون توسعه صنایع پتروشیمی…
در ایام تعطیلی واحدهای تولیدی، مدیرعامل پتروشیمی ارومیه بدون کسب مجوز بهداشتی از شبکه بهداشت و درمان اقدام به بکارگیری کارگران کرد و تعدادی از کارگران به کرونا مبتلا شدند   به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ چندی پیش خبر ابتلای…