آب انتقالی دریای خلیج فارس برای پتروشیمی خوراک خبرخوان خوراک اتم

سید موسی موسوی، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی افزود: این پروژه توسط شرکت فراآبرسان سرزمین به‌عنوان سرمایه‌ گذار بخش خصوصی و با خرید تضمینی ایمیدرو اجرا می‌شود و هشتم تیرماه جاری قرارداد خرید تضمینی آب امضاء شده است.