عملکرد ۴ پتروشیمی در خرداد ماه چگونه بوده است؟

با فرا رسیدن تیرماه عملکرد ماهانه شرکت ها در خرداد ماه سال جاری بر روی کدال قرار گرفته است. در این مطلب می خواهیم به بررسی عملکرد چهار پتروشیمی در ماه گذشته بپردازیم.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،با فرا رسیدن تیرماه عملکرد ماهانه شرکت ها در خرداد ماه سال جاری بر روی کدال قرار گرفته است. در این مطلب می خواهیم به بررسی عملکرد چهار پتروشیمی در ماه گذشته بپردازیم.

پلیمر آریا ساسول (آریا) در خرداد ماه فروش ۲۷.۶۲۰ میلیارد ریالی داشته و نسبت به ماه گذشته کاهشی ۵ درصدی داشته و نسبت به فروش ۱۴.۳۴۱ میلیارد ریالی در دوره مشابه در سال ۱۴۰۰ از رشدی ۹۳ درصدی برخوردار بوده است. در مجموع فروش ۳ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۷۷.۳۱۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به فروش ۴۸.۱۴۳ میلیارد ریالی دوره مشابه در سال ۱۴۰۰ از رشد ۶۱ درصدی برخوردار بوده است. با توجه افزایش فروش مقداری شرکت نسبت به دوره مشابه، افزایش در میزان فروش به علت افزایش در نرخ و افزایش فروش محصولات بوده است.

دیگر شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) بوده که در خرداد ماه فروش ۴۳.۲۳۹ میلیارد ریالی داشته و نسبت به ماه گذشته افتی ۱۰ درصدی داشته، اما نسبت به فروش ۱۷.۹۰۲ میلیارد ریالی در دوره مشابه در سال ۱۴۰۰ از رشدی ۲۴ برخوردار بوده است. در مجموع فروش ۳ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۶.۷۶۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به فروش ۴۴.۲۳۴ میلیارد ریالی دوره مشابه در سال ۱۴۰۰ از رشد ۱۴۱ درصدی برخوردار بوده است. شرکت در این دوره افزایش فروش مقداری نیز داشته است، لذا این افزایش در مبلغ فروش به دلیل افزایش نرخ محصولات و افزایش در میزان فروش بوده است.

پتروشیمی غدیر (شغدیر) دیگر شرکت بوده که در خرداد ماه فروش ۴.۶۹۴ میلیارد ریالی داشته و نسبت به ماه گذشته افزایشی ۲۴ درصدی و نسبت به فروش ۲.۳۴۵ میلیارد ریالی در دوره مشابه در سال ۱۴۰۰ از رشدی ۱۰۰ برخوردار بوده است. در مجموع فروش ۳ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱.۸۱۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به فروش ۷.۸۶۶ میلیارد ریالی دوره مشابه در سال ۱۴۰۰ از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است. شرکت در این دوره افزایش فروش مقداری نیز داشته است، لذا این افزایش در مبلغ فروش به دلیل افزایش نرخ محصولات و افزایش در میزان فروش بوده است.

پتروشیمی تندگویان (شگویا) نیز در خرداد ماه ۱۹.۶۱۸ میلیارد ریال فروش داشته است. فروش شرکت در خرداد ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۲.۸۸۰ میلیارد ریال بوده است. شگویا در خرداد ماه سال جاری ۵۲ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه و ۱۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش در مبلغ فروش داشته است. در مجموع فروش ۳ ماهه شرکت در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۶.۱۳۲ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه رشدی ۳۳ درصدی داشته است. شایان ذکر است فروش ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ نیز مبلغ ۴۲.۳۵۸ میلیارد ریال بوده است. شرکت در این دوره افزایش فروش مقداری نیز داشته است، لذا این افزایش در مبلغ فروش به دلیل افزایش نرخ محصولات و افزایش در میزان فروش بوده است.

https://ipna.news/160949کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.