پژوهشگاه پلمیر و پتروشیمی ایران خوراک خبرخوان خوراک اتم

اهدای دو عدد بورس به اقلیم کردستان یکی از کار‌های محسوب می‌شود که پژوهشگاه پلیمر ایران در دوران کرونا برای افزایش ارتباط بین الملل انجام داده است. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  نشست مجازی معاونان بین‌الملل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی…