سودساز خوراک خبرخوان خوراک اتم

«پتروشیمی جهرم» سال های طولانی است که مرحله ساخت باقیمانده اما؛ در سال ۹۸ نیز همانند گذشته صرفا با شناسایی درآمد متفرقه به سودسازی رسید. به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛در سال های اخیر طرح ساخت چندین شرکت پتروشیمی در…