نوع‌دوستان پتروشیمی اروند پیشگام اهدای خون 

به مناسبت هفته وحدت ، کارکنان شرکت پتروشیمی اروند با مشارکت چشمگیر در اهدای خون، فرهنگ ایثار را در این شرکت طنین انداز کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)؛ به نقل از رئیس بهداشت مجتمع ، به مناسبت هفته وحدت ، با استقرار اکیپ سیار انتقال خون در مجتمع پتروشیمی اروند، کارکنان حاضر در مجتمع با حضور چشمگیر در این امر نوع دوستانه مشارکت فعال داشتند.

در مدت حضور ۲ روزه استقرار اکیپ سیار انتقال خون در شرکت پتروشیمی اروند، بیش از ۷۲ سفیر اهدای خون به محل درمانگاه مجتمع مراجعه کردند تا با یک اقدام انسان دوستانه، آرامش معنوی و کمک به همنوعان خویش را تجربه کنند.

https://ipna.news/167748کپی شد!