برنامه عرضه محصولات در بورس انرژی اعلام شد

در رینگ بین‌الملل بورس انرژی، امروز فول رنج نفتا شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، متانول پتروشیمی فن‌آوران، گازمایع شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، پنتان پتروشیمی تبریز و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا عرضه می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، امروز _سه‌شنبه پانزدهم آذرماه_ در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ریفورمیت و رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا، نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، برش هیدروکربن‌های ۵ کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز، فول رنج نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس، نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس، متانول پتروشیمی فن‌آوران، گازمایع شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، پنتان پتروشیمی تبریز و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا عرضه می‌شود.

رینگ داخلی نیز میزبان عرضه میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی، اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانول، رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا، میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی، اکستراکت سبک DAE11 شرکت نفت ایرانول، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا، اکستراکت سبک DAE10 شرکت نفت ایرانول، آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان، گاز مایع شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، نیتروژن مایع پتروشیمی مبین، هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا، گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام، پنتان پلاس پتروشیمی بوشهر، برش سنگین پتروشیمی بندر امام، نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس و نیتروژن مایع شرکت صنایع طبی آرکا شیمی سورنا است.

نام تجاری کالا تاریخ عرضه زمان عرضه
ریفورمیت (نمونه) پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۴:۴۵:۰۰
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۴:۳۰:۰۰
رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۴:۱۵:۰۰
نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۴:۰۰:۰۰
برش هیدروکربن‌های ۵ کربنه و بالاتر (C7-C9) پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۳:۳۰:۰۰
فول رنج نفتا شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۳:۱۵:۰۰
نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۳:۱۰:۰۰
متانول پتروشیمی فن آوران در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۳:۰۰:۰۰
گازمایع شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۲:۵۵:۰۰
پنتان پتروشیمی تبریز در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۲:۴۵:۰۰
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۲:۴۰:۰۰
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ بین الملل دریایی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۲:۳۰:۰۰
ریفورمیت (نمونه) پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۱:۳۵:۰۰
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۱:۳۰:۰۰
اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی. عمده ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۱:۲۵:۰۰
رافینیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۱:۲۰:۰۰
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۱:۱۵:۰۰
اکستراکت سبک DAE11 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۱:۱۰:۰۰
ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۱:۰۵:۰۰
میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۱:۰۰:۰۰
اکستراکت سبک DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۵۵:۰۰
آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۵۰:۰۰
گاز مایع شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۴۵:۰۰
نیتروژن مایع پتروشیمی مبین در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۳۵:۰۰
هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۳۰:۰۰
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۲۵:۰۰
پنتان پلاس پتروشیمی بوشهر در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۲۰:۰۰
برش سنگین پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۱۰:۰۰
نیتروژن مایع شرکت فجر انرژی خلیج فارس در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۵:۰۰
نیتروژن مایع شرکت صنایع طبی آرکا شیمی سورنا در رینگ داخلی ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰:۰۰:۰۰
کد خبر
https://ipna.news/163061کپی شد!
مشاهده مطالب زیر به شما پیشنهاد میشود [ شرکت های پتروشیمی ]

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.