ضرورتی به نام جانشین پروری

ضرورتی به نام جانشین پروری

‌به برنامه ریزی بلند مدت و تربیت نیروی انسانی به منظور جانشینی در پست های مدیریتی و غیر مدیریتی اطلاق می شود و هدف آن تحقیق توسعه در سازمان است .

روابط عمومی پتروشیمی امیرکبیر
📞 ۰۲۱-۸۷۷۵۰
🌐 www.akpc.ir
🌐 www.instagram.com/amirkabir.petro‌