بازار پتروشیمی با الگوی بانک صادرات ایران سهم ایرانی‌ها می‌شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی گفت: شیوه جدید مدیریت تامین مالی بانک صادرات ایران در الگوی زنجیره ای تامین مالی طرح های نفت، گاز و پتروشیمی نشان دهنده رویکرد مثبت و ورودی نوآورانه است.

علی آقامحمدی در بازدید از غرفه بانک صادرات ایران در دومین نمایشگاه بین المللی پتروشیمی درباره نقش این بانک در حمایت از تولیدات داخلی این صنعت گفت: جهت گیری بانک صادرات ایران به سمت بخش نفت، گاز و پتروشیمی اقدامی مثبت محسوب می شود، زیرا این رشته از صنعت ریسک هایی مانند عدم برگشت سرمایه را ندارد .
وی با بیان اینکه حسن این گونه از تامین مالی، تولید سریع ثروت و رفع مشکلات در جریان اجرای پروژه هاست، اظهار کرد: با این الگو، سازندگان داخلی توان رقابت با تولید کنندگان خارجی را خواهند داشت و این بازار، سهم ایرانی ها خواهد شد.
آقامحمدی با اشاره به اینکه با این همت ٨۵ درصد از صنعت پتروشیمی، ساخت داخل خواهد بود، ادامه داد: بانک صادرات ایران در طرح اوراق گام که به تازگی در بانک ها آغاز شده است نیز شروع خوبی داشت و منابع خوبی را به  ایران خودرو اختصاص داد.
آقامحمدی افزود: چنانچه طرح پرداخت زنجیره ای ادامه یابد، شاهد تحولات چشمگیری در صنایع بزرگ داخلی به ویژه صنعت با اهمیت پتروشیمی خواهیم بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.