ساعاتی پیش جرثقیلی ۵۰ تنی در پتروشیمی بندرامام واژگون شد

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، این حادثه در واحد آروماتیک پتروشیمی بندرامام اتفاق افتاد، میزان خسارات وارده تاکنون مشخص نشده است.

خرداد ماه امسال نیز جرثقیلی در این واحد پتروشیمی واژگون شده بود.

خبرهای تکمیلی از طریق خبرگزاری ایپنا اطلاع رسانی خواهد شد