کارشناس بازار سرمایه:

۵۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی سهامداران عدالت نابود شد

دلبری، کارشناس بازار سرمایه گفت: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران سهام عدالت در سه ماه اخیر بابت قیمت گذاری دستوری رینگ های فلزات و پتروشیمی ها توسط وزارت صمت از بین رفت.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، کارشناس بازار سرمایه درمورد اثر دخالت های بیرونی بر وضعیت بورس گفت: دولت همزمان با ترغیب مردم به این بازار از خردادماه امسال، اقدام به فروش شدید اوراق تأمین مالی و سهام کرد.

او افزود: دولت از طرف دیگر در ۱۹ مردادماه نیز اقدام به آزادسازی سهام عدالت کرد و بدون نظارت بر قیمتها و شاخص ها سهام عدالت هم آزاد شد و افراد زیادی درگیر این بازار شدند درحالیکه سازمان بورس جوابگوی این حجم از تقاضا نبود و در نتیجه ریزش وحشتناک بورس رقم خورد.

دلبری با بیان اینکه سریعترین و شدیدترین ریزش بازار سرمایه در همین بازه زمانی کوتاه اتفاق افتاد گفت: همه افت های قبلی بورس طی ۵ تا ۶ ماه اتفاق میفتاد اما این بار فقط در سه ماه شاهد یک ریزش ۴۰ درصدی این بازار بودیم.

کارشناس بازار سرمایه افزود: سهام عدالت در این شرایط کرونایی به اقتصاد خانواده ها کمک کرد اما نقص بزرگش هم این بود که آموزشی به سهامداران داده نشده بود و همه برای فروش سهام خود هجوم آوردند و بازار دچار ریزش شد.

دلبری فروش اوراق و سهام به ارزش ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال آینده را بسیار نگران کننده دانست و گفت: دلیل نگرانی ما این است که دولت هم قیمت گذاری و هم سهمیه بندی می کند و از طرف دیگر می خواهد که فروشنده همه ابزارها در بازار سرمایه هم باشد و با این کار قواعد بازار سرمایه را به هم می زند.

وی با تصریح بر اینکه دولت برای فروش سهام خیلی عجله دارد و نگاهش به این بازار کوتاه مدت است گفت: تجربه ثابت کرده با افزایش نرخ سود بانکی، بازار سرمایه به سرعت دچار روند نزولی می شود که دقیقاً همین اتفاق را در مردادماه امسال شاهد بودیم.

دلبری با بیان اینکه نظارت ها در این قضیه صرفاً نباید بر وزارت اقتصاد باشد تصریح کرد: مشکلات اصلی به وزارت صنعت برمی گردد چراکه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران سهام عدالت در سه ماه اخیر بابت قیمت گذاری دستوری رینگ های فلزات و پتروشیمی ها از بین رفت.

وی ادامه داد: معمولاً هیئت مدیره های سهام عدالت، افراد دولتی هستند و منافع سهامداران خودشان را پیگیری می کنند درصورتیکه ما انتظار داشتیم حدأقل چند نفر از سهامداران اصلی، از این قیمت گذاری های دستوری شکایت کنند که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.