در رینگ داخلی رخ می دهد؛

معامله هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در بورس انرژی

هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا در بورس انرژی عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، در رینگ داخلی کالا های پنتان پلاس پتروشیمی پارس، ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) عمده پالایش نفت کرمانشاه و ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا عرضه خواهد شد.
همچنین، رافینت۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت، رافینت شرکت پتروشیمی نوری، ریفورمیت و هیدروکربن سنگین پتروشیمی بوعلی سینا و نفتای سبک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.