آخرین اخبار مجامع امروز ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

شرکت پتروشیمی نوری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ مجمع عمومی بر می کند.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، شرکت پتروشیمی نوری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ مجمع عمومی بر می کند.

“نوری” از سهامداران دعوت کرد
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ – ۱۰:۵۳
شرکت پتروشیمی نوری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ مجمع عمومی بر می کند.
سود ۳۱۴ تومانی در جیب سهامداران “بوعلی”
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ – ۱۰:۴۱
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ برگزار کرد.
این سرمایه گذار استانی به مجمع می رود
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ – ۱۰:۲۷
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان شمالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ مجمع عمومی برگزار می کند.
ترکیب هیات مدیره “ونیکی” تغییر کرد
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ – ۱۰:۱۵
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ مجمع عمومی فوق العاده برگزار کرد.
زنگ مجمع”وسصفها” شنیده می شود
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ – ۰۹:۵۳
شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ مجمع عمومی برگزار خواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.