آنالیز مواد‌ Argon پتروشیمی شیراز

اطلاعات کلی

نام گرید Argon
تولیدکننده پتروشیمی شیراز
دسته‌ها مواد شیمیایی، عناصر خالص، گاز آرگون
ویژگی ها
گاز بی اثر، بی بو، بی رنگ


خواص
فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Hydrogen Gas (H2) ۱ ppm Maximum Value
Methane (CH4) ۰.۵ ppm Minimum Value
Nitrogen (N2) ۳ ppm Maximum Value
Purity ۹۹.۹۹۹۵ WT.% Minimum Value