کارگران پتروشیمی تخت جمشید از ترس اخراج سکوت کرده اند!

ایپنا- کارگران پتروشیمی تخت جمشید از ترس اخراج سکوت کرده و از مشکلات کارگری موجود حرفی نمیزنند.

یکی از کارگران اخراجی شرکت پتروشیمی تخت جمشید در گفتگو با خبرنگار ایپنا گفت: این‌ شرکت پر از مشکلات کارگری، تبعیض، کاستی ها، نحوه پرداختی ها و بسیاری از مسایل مختلف است اما کارگران این‌ شرکت از ترس اینکه شغل خود را از دست بدهند، سکوت میکنند.

این فرد در ادامه تصریح کرد: علت اخراج بنده نیز همکاری با یک رسانه در خصوص مشکلات کارگری بوده و دین عاقبت همه افرادی است که بخواهند مشکلات این شرکت را فریاد بزنند تا فریادرسی پیدا کنند.

وی بیان داشت: مسئولان این شرکت اگر ترسی از بیان مشکلات کارگری ندارند، رسانه ها را دعوت کنند تا با حضور در این شرکت از نزدیک با کارگران صحبت کنند.

گفتنی است شرکت پتروشیمی تخت جمشید یکی از شرکت های تازه تاسیس در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است که مالکیتی تماما خصوصی دارد و در برخورد و اخراج نیروهای کارگری دست بازی دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • و مکروا و مکرالله
    ان الله خیرالماکرین