بازدید رییس بازرسی سازمان از بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان

 رییس بازرسی سازمان از بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  رییس بازرسی سازمان از بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان بازدید کرد.

در این بازدید وی ضمن تشکیل جلسه مدیران ستادی و بیمارستانی، از بخش های بستری ویژه بیماران کرونا و هر دو بخش اورژانس بیمارستان نفت آبادان دیدن کرد و از نزدیک روند ارائه خدمات بیماران کرونایی را مورد بازدید قرار داد. در این دیدار وی با بعضی از پزشکان، مسئولین واحدها و مراجعین سرپایی و بیماران بستری گفتگو کرد.

پزشکان پرکیس از پرداخت های حقوق و مزایای خود گله مند بودند.

در بازدید از کلینیک ها بیماران دیابتی از خدمات ارائه شده در کلینیک دیابت، رضایت کامل داشته و مراتب قدردانی خود را ابراز کردند.

در پی این دیدار، رییس بازرسی سازمان از تلاش های انجام شده در بیمارستان نفت آبادان در مبارزه با کووید۱۹ و مراقبت از بیماران قدردانی کرد.