جولان کرونا در پتروشیمی میاندوآب کارکنان را هراسان کرده است

بی توجهی مدیران پتروشیمی میاندوآب نسبت به شرایط کرونا نارضایتی و نگرانی کارکنان را در پی داشته است.

بی تدبیری مدیران ارشد پتروشیمی میاندوآب در خصوص پروتکل های بهداشتی در محیط کار، نگرانی کارگران و خانواده های آنان را به همراه داشته است.

عدم وجود تجهیزات بهداشتی و شیوع روزافزون کرونا می تواند فاجعه بزرگی به ضرر سلامت کارکنان در پتروشیمی میاندوآب را در پی داشته باشد.

عدم استفاده از تجهیزات بهداشتی در این پتروشیمی سلامت کارکنان را در معرض خطر قرار داده است.

گفتنی است چند تن از کارکنان و کارگران این پتروشیمی به ویروس منحوس کرونا مبتلا شده و بیم آن میرود که سایر کارکنان این‌ شرکت را گرفتار کند.

به گزارش ایپنا، پتروشیمی میاندوآب زیر مجموعه هلدینگ باختر می باشد که در سال ۱۳۹۷ راه اندازی شده است و از جمله تولیدات مهم این پتروشیمی پلی اتیلن سنگین HDPE می باشد.