تصویب قطعی افزایش سرمایه ۲۵ درصدی پترول

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه و واگذاری ۹۹.۹۶ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری ‏مدبران اقتصاد دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده برگزار کرد.‏

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در این مجامع که در دو مقطع هشت و نیم و ده و نیم صبح امروز در محل سالن شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با حضور ارکان مجمع و سهامداران برگزار شد، افزایش سرمایه ۲۵ درصدی پترول به تصویب رسید و سرمایه این ‌شرکت از مبلغ ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که ‌۳۵۰ میلیارد تومان از این تأمین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته ‌اعمال انجام شد.

این افزایش سرمایه صرف جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و اصلاح ساختار مالی می‌شود.‌

مصوبه قطعی دوم مجمع نیز موافقت با واگذاری ۹۹/۹۶ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد از طریق مزایده عمومی بود که به تصویب رسید.

همچنین در این مجمع تغییر نام شرکت از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه تکمیلی صنایع ‌پتروشیمی خلیج فارس به صورت مشروط به تصویب رسید که پس از تایید نهایی سازمان بورس قطعیت پیدا خواهد کرد.