درآمد «شکبیر» بر پایه صادرات چرخید

هر چند بسیار دیر اما؛ «پتروشیمی امیرکبیر» گزارش عملکرد ماهانه خود را منتشر کرد که خبر از رشد درآمدها در سال ۹۸ و اولین ماه سال ۹۹ می دهد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ شرکت «پتروشیمی امیرکبیر» گزارش عملکرد ماهانه خود را بسیار دیرتر از سایر شرکت ها منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در اسفند ماه ۶ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال درآمد عاید شرکت شد و به این ترتیب، جمع کل درآمدها در دوره ۱۲ ماهه سال ۹۸ به رقم ۷۳ هزار و ۶۷۲ میلیارد ریال رسید. این میزان درآمد رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ نشان می دهد.

این رشد قابل توجه در درآمدها بیش از هر چیز ناشی از افزایش نرخ های فروش است؛ چرا که مقدار فروش فقط ۷ درصد بیشتر از سال ۹۷ است.

«شکبیر» گزارش عملکرد فروردین سال ۹۹ را نیز منتشر کرد و مشخص شد درآمدهای شرکت چندان تفاوتی با مدت مشابه سال ۹۸ ندارد.

درآمد «شکبیر» بر پایه صادرات چرخید

مبلغ فروش فروردین سال جاری حدود ۵ هزار و ۳۷۸ میلیارد ریال بود و در فروردین سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار و ۲۴۳ میلیارد ریال فروش به ثبت رسید.

اندک رشد درآمدها در این مدت ناشی از افزایش درآمد صادرات است و فروش داخلی تفاوتی نشان نمی دهد. سهم صادرات از ۳۴ درصد در سال ۹۷ به ۳۶ درصد در سال ۹۸ افزایش یافت.

مقدار فروش اولین ماه سال جدید ۶۷۴۹۹ تن بود؛ در حالی که فروردین ماه سال قبل ۷۳۸۳۸ تن محصول به فروش رسانده بود.